Екип

Във ветеринарен комплекс ВЕТКОНСУЛТ ще намерите висококвалифициран екип от специалисти, ангажирани да ви предоставят високо качество на медицински, хирургични и превантивни грижи за вашия домашен любимец.

1_penchev.jpg
Д-р Красен Пенчев
Управител, Ветеринарен лекар
Професионалните му интереси и следдипломна квалификация са в областта на ортопедия, травматология, хирургия и офталмология
Завърва висшето си образование в Тракийски Университет Стара Загора випуск 2000 год

Д-р Красен Пенчев е роден на 01.07.1975 год. в гр. Разград.

През 2000 година се дипломира в „Тракийски Университет” гр. Стара Загора като ветеринарен лекар.

От Март до Септември 2000 год. работи като ветеринарен лекар в „Пилко” ЕООД , където се грижи за профилактиката и здравето на птиците.

От Септември 2000 година до Март 2001 година е назначен като управител на склад за ветеринарномедицински препарати към „Спектромед” ООД гр. Завет.

От Март 2001 год. работи в „Пилко” ЕООД като ветеринарен лекар, а от Февруари 2008 година изпълнява длъжността „Директор ветеринарни дейности”.

През 2007 година защитава първата си дисертация „Болести по птиците”.

От 16.05.2005 година е собственик и управител на Ветеринарен комплекс „Ветконсулт”, където се грижи за здравето на Вашите любимци.

Посетени семинари, курсове и специализации с цел повишаване знания, умения и опит:

 

• 27.05.2005г. WSAVA Continuing Education Course on „Clinical Laboratory” Dr Robert Favier

• 28-29.05.2005г. 5th  BASAV Congress –Varna, Bulgaria “Small Animal Veterinary Conference”

• 28.10.2006г. WSAVA Continuing Education Course on “Oncologic surgery and Reconstruction

• 16.11.2007г. WSAVA Continuing Education Course on Canine and Feline Dermatology Dr. Didie Noel Carlotti

• 28.03.2008г. VVC seminar „Clinical cases from our practice 2008” Trakian University

• 24.04.2009г. VVC seminar „Clinical cases from our practice 2009” Trakian University

• 5-7.06.2009г. 9th  BASAV Congress –Varna, Bulgaria “Small Animal Veterinary Conference”

• 30.04.2010г. VVC seminar „Canine and Feline Ophtalmology Course” Prof.Dr.Fatma ESER

• 18-20.06.2010г. 10th  BASAV Congress –Varna, Bulgaria “Small Animal Veterinary Conference”

• 21.05.2011 Dermatology seminar of the dog and cat.  Prof.PatrickBOURDEAU, DVM, Dipl.ECVD,EVCP

• 2-5.06.2011г.   11th BASAV Varna Small Animal Veterinary Conference

• 17-18.05.2012 г. Workshop Ехографско изследване на корeмна кухина Basic д-р Георгиев

• 31.05-03.06.2012 12th   BASAV Congress “Workshop on Orthopedic Surgery in Small Animal Practice”

• 31.05-03.06.2012г. 12th  BASAV Congress –Varna, Bulgaria “Small Animal Veterinary Conference”

• 20.10.2012г. WSAVA Continuing Education Course “Endocrinology”, held at Stara Zagora(Dr. Stijn Niessen)

• 02-03.02.2013г. Practical course on „Clinical Patology” „CVK” Sofia

• 2013г. (15-16 март) Small Animal Gastroenterology Seminar Stara Zagora (prof. Mike Willard)

• 2013г. (20-23 юни) 13-th BASAV Congress, Varna, Sts Constantin & Helena

• 2013г. WSAVA Continuing Education Course “Congenital heart disease of the cat and dog”

• 2014г. (12-15.06) 14-th BASAV Congress, Varna, Sts Constantin & Helena

• 2014г. September Congress for Veterinary Cardiology “ECG, Arrhythmia and anti-arrhythmic drugs”
• 2014г. (11.10) WSAVA Continuing Education Course “RVC, day on veterinary surgery”

• 24.04.2015 – Seminar of VVC forum , Giovanni Ghibaudo

• 11.06.2015 - Workshop on Diagnostic Imaging in Small Animal Practice

•11-14.06.2015 – XV BASAV Congress - small animals , Sts Constantine & Helena, Varna

•10.10.2015 – WSAVA Continuing Education “Neurology” , Stara Zagora, Dr. Holger Volk

•21-22.11.2015 – BAVOT “Orthopedy of small animals” ?

•16-17.04. 2016 – Canine and Feline Ophthalmology Course- Silistra, Prof. Dr. Fatma Eser

•02.06 – 05.06.2016 XVI BASAV Congress , Sts Constantine & Helena, Varna

•02.07.2016  St. Constantine and Elena, Varna -  Basic techniques in small animal spinal surgery

•15.10.2016 – WSAVA Critical Care Of Small Animals, Stara Zagora

•05.11.2016 – BAVOT “Orthopedy of small animals”  Dr. Guenter Schwarz

•14.05.2017  Seminar OVK  and friends,  Varna

•08.06-10.06.2017 XVII BASAV Congress, Sts Constantine & Helena, Varna

•28-29.07.2017  Varna,  Practical seminar of Neurosurgery in small animals  Dr. Bianca Hettlich; Dr Ates Barut

•18.11.2017   Sofia , Joint Disease in small animals , dr. Luca Veconi, dr. Silvia Belochi

vetkonsult.net  2008 - 2023 © All rights reserved Design and development Shop Online Ltd.