Хемотрансфузия

Шансът да удължиш живота

Кръвопреливането (хемотрансфузия) е лечебна процедура, при която се прелива кръв в кръвоносната система на болно животно (реципиент) от здраво такова, наречено донор.

Това е процедура, която се налага при:

Масивна кръвозагуба;

Шоково състояние;

Анемия (най-често вследствие паразитози);

Левкози;

Заболявания на кръвотворните органи.

Важен е мониторинга, оценка на качествата на кръвта на кръводарителя както и кръвногрупова съвместимост. 

Извършва се преглед на показателите от лабораторните резултати, извършват се тестове за преносими рискови заболявания, които биха могли да бъдат предадени на реципиента по кръвен път.

vetkonsult.net  2008 - 2023 © All rights reserved Design and development Shop Online Ltd.