Специалистите от ветеринарна клиника Ветконсулт могат да ви предложат комплекс акушеро-гинекологични и андрологични услуги, които включват:

 • Цитологичен и хормонален анализ на състоянието на женското животно преди заплождането;
 • Ехография на органите, касаещи износването на плода (плодовете);
 • Определяне на подходящия момент за контакт с мъжкото животно;
 • Изкуствено осеменяване;
 • Тест за носителство на Бруцелоза (Brucella canis);
 • Профилактични прегледи за проследяване на бременността;
 • Ехографско изследване по време на бременността;
 • Със своите съвети, знания и умения ветеринарните специалисти от клиниката могат да се отзоват при спешен и проблемен родилен процес;
 • Асистирано раждане при затруднение, което може да бъде извършено в клиниката или в дома Ви – по преценка на ветеринарните специалисти;
 • Цезарово сечение – клиниката има готовност 24ч за спешно или планирано секцио;
 • Консултации по отношение грижата за родилката (хранене и прием на медикаменти и др) и напътствия за новородените – бъдеща профилактика по отношение последващи обезпаразитявания и ваксинации;