Кръвопреливането (хемотрансфузия) е лечебна процедура, при която се прелива кръв в кръвоносната система на болно животно (реципиент) от здраво такова, наречено донор.

Това е процедура, която се налага при:

  • Масивна кръвозагуба;
  • Шоково състояние;
  • Анемия (най-често вследствие паразитози);
  • Левкози;
  • Заболявания на кръвотворните органи.

Важен е мониторинга, оценка на качествата на кръвта на кръводарителя както и кръвногрупова съвместимост.

Извършва се преглед на показателите от лабораторните резултати, извършват се тестове за преносими рискови заболявания, които биха могли да бъдат предадени на реципиента по кръвен път.