Специалистите от клиника Ветконсулт въз основа на споделеното от собствениците на заболялото животно ще отделят необходимото внимание за извършване на преглед, следящ отклоненията, ще направят оценка на състоянието, а информацията която предоставят стопаните може да бъде от решаващо значение за правилната диагностика и последващо лечение.

Надяваме се много от вас вече да са разбрали, че фразата „ще му мине като на куче” не е валидна и разбирате значимостта от своевременното водене на преглед за преодоляване страданието на вашия любимец.

Съвременната ветеринарна медицина предлага:

  • Експресни тестове за диагностика;
  • Ехография;
  • Рентгенография;
  • Електрокардиография;
  • Апаратура за кръвни анализи и биохимия, тъй като природата не е пощадила и нашите домашни любимци и те страдат в една или друга степен от всички болести, срещани при хората;
  • Ефективни обезболяващи методи, даващи възможност без стрес и болка да се извърши изследване и диагностика на травматични и болезнени процеси.

Доверете се на ветеринарните специалисти, когато става въпрос за профилактика, изследване, спешна лечебна намеса или поддържаща терапия.

При необходимост лекарят-терапевт ще предприеме консултация с тясно профилиран специалист: хирург – ортопед, кардиолог, офталмолог, дерматолог …

Нашата цел е да бъдем в полза на здравето на вашите любимци!