Ветеринарна клиника Ветконсулт разполага с дигитална рентгенова апаратура, която дава възможност за навременно, бързо и точно диагностициране на спешни състояния на гръдната и коремната област и опорнодвигателния апарат, както и черепномозъчни и гръбначномозъчни травми.

Дигиталния рентген осигурява по-добро качество и висока детайлност на изображението, като по този начин увеличава броя на заболяванията които могат да бъдат различени от изследването.

Рентгеновата апаратура е необходимост за хирурга – ортопед при извършването на операции, касаещи фрактури и проследяването на възстановителния период след това.
При рентгенографско изследване може да се установи наличие на чужди тела във всички органи, кухини и тъкани.

Рентгеновата снимка може да даде информация за наличие на неоплазии, което ориентира ветеринарния специалист относно причината и прогнозата на заболяването.

Специалиста – кардиолог във Ветконсулт си служи с рентгенова снимка на сърдечната област чрез която преценява тежестта на сърдечно – съдовото заболяване като взема предвид контурите и размерите на сърдечния ОРГАН.

Диагностицирането на уролитиаза (бъбречно каменна или пикочно каменна болест) е лесно доказуема с извършване на рентгенография.

Пиометрата е друга от диагнозите, която може да бъде потвърдена освен ехографски и рентгенографски.