Vetkonsult.net и съдържанието му са обект на авторско право и са собственост на фирма ВЕТКОНСУЛТ ЕООД, с ЕИК: BG116544257 и седалище: гр. Разград, ул. Бузлуджа 23, вх. В, ап. 1

Моля, прочетете този документ, защото той има отношение към Вашите права и задълженията Ви в качеството Ви на потребител – ползвател на информационните услуги, предлагани тук!

Тези Правила обвързват Вас като физическо лице (в качеството Ви на посетител или потребител) и нас ВЕТКОНСУЛТ ЕООД, в качеството ни на собственик и администратор на сайта Vetkonsult.net.

Текстът на настоящите Правила е достъпен в интернет мрежата по начин, който позволява тяхното съхраняване и възпроизвеждане. В момента на натискането на електронна препратка от началната страница на Vetkonsult.net към свързан с нас информационен продукт, Вие извършвате електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис. С това Вие декларирате, че сте запознати със съдържанието на настоящите Правила, съгласявате се с тях и се задължавате да ги спазвате. Вие разбирате, че отговаряте лично за всеки злоумишлен акт, който може да се квалифицира като престъпление или административно нарушение по българското/друго приложимо право.

Авторско право

Цялата информация на Vetkonsult.net, включително, но не ограничаващо се до страници, статии и изображения е защитена по смисъла на Закона за авторското право на Република България и сродните му права.

Права и задължения на потребителите

Потребителите на сайта имат право да споделят и препубликуват съдържанието на сайта в социалните мрежи и други сайтове, само с поставен линк към Vetkonsult.net .

В случай, че потребителят иска да използва съдържание от сайта по друг начин, следва да се свърже с нас за писмено потвърждение, през контактната форма на сайта.

Ограничения и отговорности на Vetkonsult.net

Сайтът осигурява на потребителите й безплатен достъп до набор от ресурси. Вие се съгласявате да не възпроизвеждате, дублирате, копирате, продавате, препродавате или да използвате за всякакви търговски цели съдържание от сайта.

В качеството си на посетител и/или потребител на Vetkonsult.net, Вие приемате, че уебсайта може да включва реклами, спонсорирани връзки, рекламни обяви, или платени публикации.

Връзка към други уеб сайтове

Нашият уеб-сайт може да съдържа линкове към други сайтове. В случай обаче, че използвате линковете и излезете от нашия сайт, трябва да имате предвид, че ние нямаме контрол върху тези други сайтове. Екипът на Vetkonsult.net не носи отговорност и не влияе върху съдържанието или поддържането на тези страници и не отговаря за вреди, произтичащи от тяхното съдържание и/или поддръжка.

Също така, ние не можем да отговаряме за опазването и анонимността на каквото и да е информация, която Вие предоставяте докато сте в тези сайтове. Тези сайтове не попадат в обсега на настоящите правила за ползване. Трябва да сте внимателни и да разглеждате правилата за ползване приложими към съответния сайт.

Vetkonsult.net не носи отговорност за вреди за Потребителя, във връзка с липса на достъп до някоя от страниците на сайта.

Страницата ни – политика за защита на личните данни е неизменна част от общите условия на Vetkonsult.net

За всички, неуредени въпроси в тези Общи условия се прилага действащото законодателство на Република България.